Bob Moore

De bespreking van Bob Moore's boek over de jodenvervolging in Nederland (Boeken 20-2-98) wekt de indruk - in de één na laatste kolom: 'of hoe de Nederlandse politie, anders dan bijvoorbeeld de Franse, medewerking verleende bij de arrestatie van joden' - dat de Fransen zich beter gedragen hebben dan de Nederlanders. Dan gaat men er wel aan voorbij dat het Vichy-bewind nauw met de Duitsers samenwerkte en zelfs op eigen initiatief joden op transport stelde.

    • A. Hamelink-De Vries Robbé
    • Chens Sur Léman