Allochtone gemeenteraadsleden

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is het aantal allochtone gemeenteraadsleden verdubbeld naar 140. Dat blijkt uit een onderzoek van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling.

Volgens een woordvoerder van Forum zijn nog niet alle cijfers binnen. Het aantal kan derhalve nog stijgen.

Tussen de twintig en de dertig leden werden verkozen door middel van voorkeurstemmen. Het opkomstpercentage onder allochtonen was dit jaar 32 procent, in 1994 was dit nog 42 procent.

De meeste buitenlandse raadsleden komen opeenvolgend uit de PvdA, GroenLinks en CDA. In die volgorde wordt ook het meest op deze partijen gestemd. PvdA kreeg 44 procent van de stemmen, GroenLinks 21 procent en CDA 16 procent. Bijna de helft van de Marokkanen(44 procent) stemde voor GroenLinks. Onder Turkse kiezer zijn de stemmen gelijk verdeeld over PvdA (32 procent) en CDA (28 procent), 17 procent stemde op GroenLinks. Surinamers en Antillianen stemden voornamelijk op de PvdA (61 procent.

Als actieve en passieve kiezers vormden Turken de grootste groep. De Turkse kandidaten die zich openlijk profileerden als aanhanger van de nationalistische groepering de Grijze Wolven zijn niet gekozen.

De vier bronnen voor het onderzoek waren de politieke partijen, een Turkse krant, de gemeenten, en de inspraakorganen van allochtonen.

In mei rondt Forum het onderzoek af met een publicatie over de invloed van allochtone raadsleden op allochtone kiezers, en over het verschil in stemgedrag van verschillende etnische groeperingen.

    • Yaël Vinckx