Winst van Reed Elsevier verrast beurs

AMSTERDAM, 12 MAART. Het Brits-Nederlandse uitgeversconcern Reed Elsevier heeft vanmorgen de beurs verrast met een meevallende winstontwikkeling over 1997. In guldens gerekend steeg de nettowinst met 22 procent van 1.589 miljoen gulden tot 1.940 miljoen gulden. Per aandeel gerekend steeg de nettowinst met 21 procent tot 1,37 gulden.

Door de sterke waardestijging van het pond sterling bestaat er een fors verschil met de rapportage in ponden die Reed in vanmorgen Londen gaf. In ponden per aandeel Reed steeg de winst met 1 procent naar 28,3 pence per aandeel. Geschoond voor valutaschommelingen nam de winst per aandeel bij de Nederlandse en de Britse tak toe met 8 procent.

De winstrapportage was aan de bovenkant van wat analisten hadden verwacht. De aandelen Elsevier en Reed openden vanmorgen hoger op de beurzen van Amsterdam en Londen. Het aandeel Elsevier noteerde rond het middaguur een winst van bijna een gulden op 33,60 gulden. Eerder deze week waren de aandelen fors gedaald nadat maandag bleek dat Reed Elsevier en Wolters Kluwer afzagen van een voorgenomen fusie.

In de rapportage van de winststijging met 22 procent is een aanzienlijke voorziening niet meegenomen. Het concern maakte vanmorgen bekend om bruto 1.522 miljoen gulden te reserveren. De helft daarvan heeft betrekking op een vergoeding voor adverteerders, nadat vorig jaar bleek dat oplagecijfers van bladen van de Reed Travel Group jarenlang te hoog zijn opgegeven. De andere helft van de last betreft een afboeking op de boekwaarde van Reed Travel om deze in overeenstemming te brengen met het toekomstige winstpotentieel.

De omzet van de Reed Elsevier nam in 1997 toe van 8.892 miljoen gulden naar 10.900 miljoen. Vrijwel alle activiteiten ontwikkelden zich voorspoedig. Het dividend per aandeel Elsevier komt over heel 1997 op 0,95 procent, een stijging van 25 procent.

Reed Elsevier verwacht voor dit jaar een aanhoudende groei van de resultaten, waarvan de ontwikkeling enigszins gedrukt zal worden. Enerzijds is dit vanwege een omzetdaling bij Reed Travel, anderzijds omdat het kasgeld uit de verkoop van dochter IPC minder goed rendeert zolang dat niet is geherinvesteerd.