Uitzondering landbouw; Plan EU voor vrije handel met Amerika

BRUSSEL, 12 MAART. De Europese Commissie wil onderhandelingen openen over liberalisering van de handel met de Verenigde Staten. Het plan voor een 'Nieuwe Transatlantische Marktplaats' behelst onder meer een vrijhandelsgebied voor diensten.

De Europese Commissie ging gisteren akkoord met het voorstel van de Britse commissaris Brittan na lang verzet van de Franse commissarissen De Silguy en Cresson. De lidstaten van de Europese Unie moeten nu beslissen of het voorstel van de Commissie wordt uitgevoerd. Frankrijk heeft de meeste bezwaren, omdat het plan nadelige gevolgen zou hebben voor multilaterale onderhandelingen over handelsliberalisatie. Brittan zei gisteren echter dat een overeenkomst tussen de VS en de EU andere landen in multilaterale onderhandelingen juist zou stimuleren om zich hierbij aan te sluiten.

Volgens het plan van Brittan moeten ook middelen worden gevonden om geschillen gemakkelijker op te lossen. Geschillen tussen de VS en de EU zijn er vooral op het gebied van de landbouw. Maar juist deze sector wil de Europese Commissie buiten de onderhandelingen laten, omdat hierover een nieuwe multilaterale onderhandelingsronde binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) komt.

De VS hebben in informele gesprekken met de Europese Commissie positief gereageerd op de plannen, maar de voorwaarde gesteld dat de landbouw in een overeenkomst wordt meegenomen. Brittan zei gisteren dat ook de audio-visuele diensten buiten de besprekingen zullen blijven. Dit is een gevoelige zaak voor Frankrijk, dat vreest dat de EU wordt overstroomd door Amerikaanse filmproducties. De Eurocommissaris meent dat de VS deze uitzonderingen kunnen aanvaarden, indien de EU aanbiedt een sector als de scheepvaart buiten de onderhandelingen te laten.

Brittan wil dat in 2010 de nog bestaande invoertarieven op industriële producten volledig zijn afgeschaft, evenals belemmeringen op terreinen als intellectueel eigendom en overheidsaanbestedingen. De Eurocommissaris wil ook tot een wederzijdse erkenning komen van standaarden en normen in de VS en de EU, zodat hier geen nieuwe handelsbelemmeringen kunnen worden opgeworpen. Brittan ontkende dat de de Nieuwe Transatlantische Marktplaats nadelige gevolgen kan hebben voor de bescherming van consumenten in de EU.

Als de lidstaten met het plan instemmen, zal het waarschijnlijk worden gepresenteerd tijdens het topoverleg van de EU en de VS in mei in Londen. Brittan ontkende dat de EU, die volop werk heeft aan de uitbreiding met Oost-Europese landen en de invoering van de euro, met dit plan teveel hooi op de vork neemt. Volgens hem moet de EU vertrouwen in eigen krachten hebben en deze op het wereldtoneel presenteren. “Het is tijd voor Europa om agressief te zijn, in de beste zin van het woord”, aldus Brittan.