Senioren (2)

De Kam verwijt het parlement en de regering 'weerzinwekkend opportunisme' omdat het met de reparatiemaatregelen voor de senioreninkomens gezwicht zou zijn voor de kiezersmacht van het 'grijze front'. De verzekering dat de 'Pemba'-wetgeving inzake de arbeidsongeschiktheid inkomensneutraal, dus met behoud van besteedbaar netto-inkomen, zou verlopen, was in de Kamerstukken uitdrukkelijk vastgelegd.

Op die basis heeft het parlement de wetgeving aangenomen. Indien achteraf blijkt dat die toezegging niet wordt waargemaakt en Pemba voor vele senioren resulteert in een forse achteruitgang, heeft de regering de morele plicht haar belofte na te komen. Het zou van 'weerzinwekkend opportunisme' hebben getuigd als de Pemba-wet onder valse beloften door het parlement zou zijn geloodst, ook al is hetgeen wat thans gebeurt wellicht moeilijk te verteren voor politici en hoogleraren die roepen dat de gepensioneerden het veel te goed hebben. Dat senioren zich langs politieke weg verweren is hun goed recht. Echter vooral door het koppig volhouden van het kabinet aan onjuiste berekeningen, is de huidige affaire op een beschamende vertoning uitgelopen.

    • Mr. A.M. van Dusseldorp