Reserves VVD over Italië in muntunie

DEN HAAG, 12 MAART. De VVD blijft afwachtend over Italiaanse deelname aan de Economische en Monetaire Unie, ondanks de toezegging van de Italiaanse minister van Financiën Ciampi dat Italië de overheidsfinanciën versneld zal saneren. Maar VVD-minister Zalm (Financiën) zegt in een vraaggesprek met deze krant dat hij “enorm opgelucht” is over de Italiaanse plannen.

Ciampi kondigde maandag in Brussel aan dat Italië vóór het besluit over deelname van landen aan de EMU, begin mei, parlementaire goedkeuring zal vragen voor een meerjarenplan voor schuldsanering. “Dit biedt uitzicht op een duurzaam scenario voor de Italiaanse overheidsfinanciën”, zegt Zalm.

De VVD was aanvankelijk van zins om onvrede over deelname van Italië aan de Economische en Monetaire Unie een thema bij de komende parlementsverkiezingen te maken. Dat lijkt nu van de baan, ook al houdt VVD-Kamerlid Hoogervorst vast aan scepsis jegens Italië. “Wij houden ons kruit nog even droog”, zegt hij zuinig.

De Italiaanse toezegging is tot stand gekomen na druk achter de schermen door Nederland en Duitsland en met bemiddeling van de Europese Commissie.

Hoewel ook Zalm een slag om de arm houdt zolang de Italiaanse toezeggingen niet zijn omgezet in concrete maatregelen, is de angel uit de controverse tussen de Nederlandse minister en Italië. Twee maanden geleden lekte uit dat Zalm overwoog op te stappen als Nederland zou instemmen met Italiaanse deelname aan de EMU omdat hij de Italiaanse bezuinigingen niet geloofwaardig vond.

Vanmorgen zei Hoogervorst “nog geen politiek eindoordeel te hebben”. Wel gelooft hij dat Zalm het “maximaal haalbare” eruit heeft gesleept.