Profiel Grondwet

De Nederlandse geschiedenis kent een aantal beroemde nachten, waaronder die waarin koning Willem II 'van conservatief tot liberaal' zou zijn geworden. Komende nacht is dat precies 150 jaar geleden.

Enkele dagen later, op 17 maart 1848, kregen J.R. Thorbecke en zijn commissie opdracht een herziene grondwet te schrijven. pagina 3 Onder staatsrechtsgeleerden is de grondwet niet onomstreden. pagina 2 Martin van Amerongen schreef een toneelstuk over de 'Wende' van 1848. pagina 4 en 5 Ter herdenking van een Nederlandse 'revolutie'.