Pakhoed

De geschiedenis van Pakhoed is geworteld in het Nederlandse koloniale verleden: de Gouden Eeuw, toen kruiers en waagdragers (de benaming voor degenen die de goederen wogen en er belasting over hieven) druk in de weer waren goederen van de Verenigde Oostindische Compagine op te slaan in vemen en pakhuizen.

Voor het veembedrijf was 1616 een mijlpaal, omdat toen het Blaauwhoedenveem in Amsterdam werd opgericht. De Blaauwhoeden waren ruim een jaar later al een begrip toen Brederode in zijn Spaanse Brabander schreef: Hij is met zijn makelaars in het pakhuis om zijn balen te wegen, / hij tekent ze elk op nummer aan, met zijn eigen merk, / want hij heeft al de Blaauwhoeden en Klapmutsen an het werk, / met een groep Vlaamse pakkers en andere buitenlandse opslagers.

De Klapmutsen bleken zich in 1603 al bezig te houden met het transport van geschut. Verder bestonden de vemen van de bonthoeden, geel- en roodhoeden en strohoeden, ieder verantwoordelijk voor de opslag van producten uit een bepaalde branche.

De waagmeester was te herkennen aan de hoed, tot op de dag van vandaag het logo van Pakhoed. Hij was een soort bedrijfsleider die het recht had de vemen in en uit te lopen zonder dat hij werd gecontroleerd.

Na het opheffen van de West- en Oostindische Compagnie in 1798 maakten de vemen het dieptepunt mee in het napoleontische tijdperk, toen de goederenstromen over de door de Engelsen beheerste zeeën nagenoeg stilvielen. Onder handelskoning Willem I begonnen de vemen aan een wederopstanding.

De VOC beschikte al over Pakhuismeesteren - zo werden de klerken, boekhouders en opzieners in de volksmond genoemd. De Pakhuismeesteren uit Rotterdam, de andere poot van het oude Pakhoed, kwamen rond 1818 in beeld.

Later werd Pakhuismeesteren een bedrijfsnaam. Pakhuismeesteren in Rotterdam begon eerst in vaten, en vanaf 1888 met bovengrondse tanks, onder meer voor de opslag van olie en olieproducten.

Zowel Pakhuismeesteren als Blaauwhoed hield zich later ook bezig met transport van de door hen opgeslagen goederen. In 1967 kwam een fusie tussen beide bedrijven tot stand en ontstond Pakhoed.

    • Marc Serné