NS boekt forse groei van nettowinst

DEN BOSCH, 12 MAART. De nettowinst van de Nederlandse Spoorwegen bedroeg over 1997 164 miljoen gulden, een stijging van 59 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. De netto omzet bedroeg 4,86 miljard gulden tegen 4,78 in 1996. Door de verkoop van onder meer spoorbouwbedrijven in 1997 vertekent het beeld: de geconsolideerde omzet van de verkochte bedrijven bedroeg 480 miljoen gulden, zodat in feite sprake was van omzetstijging van dertien procent.

Dit heeft de NS vanmorgen bekendgemaakt op het vernieuwde station Den Bosch.

De belangrijkste bijdrage aan de verbetering van het resultaat werd geleverd door NS Reizigers, door voorzitter van de raad van bestuur R. den Besten omschreven als “het visitekaartje van het concern”. Het bedrijfsresultaat daarvan nam toe van 79 miljoen in 1996 naar 168 miljoen in 1997. De exploitatiesubsidie van het rijk bedroeg in beide jaren 66 miljoen gulden. De resultaatsverbetering van NS Reizigers is vooral te danken aan de toename van het aantal passagiers. Het aantal reizigerskilometers steeg van 14,1 naar 14,5 miljard; zonder de OV-studentenkaart van 9,8 naar 10,5 miljard. Daarnaast vond verdere reductie van de kosten plaats, aldus de financiële man in de raad van bestuur, L. Schouten.

Den Besten erkende echter dat het handhaven van de kwaliteit van die dienstverlening in 1997 veel moeite had gekost. Met name reden er minder treinen op tijd dan gewenst. De punctualiteit volgens NS-normen bedroeg gemiddeld in 1997 iets minder dan 85 procent; in het tweede deel van het jaar lag die nog wat lager. Voor dit jaar streeft de NS naar 87 procent. Om dit te bewerkstelligen reserveert het concern vijftig miljoen gulden voor tal van maatregelen. Den Besten weet het gebrek aan punctualiteit met name aan de infrastructuur: “We rijden met te veel treinen op een uitgewoond net.”

NS Cargo vervoerde aanzienlijk meer dan in 1996: 22,9 miljoen ton tegen 20,8. Dit ging echter niet gepaard met een stijging van de omzet. Met name door het wegvallen van het relatief dure postvervoer daalde de omzet van 316 miljoen naar 310 miljoen gulden. Wel verbeterde het bedrijfsresultaat van achttien miljoen negatief naar zes miljoen negatief. Volgens Schouten zal NS Cargo dit jaar het break even punt bereiken.

NS Stations en NS Vastgoed gaven een stabiele groei van omzet en winst te zien, respectievelijk van 376 naar 420 miljoen en van 125 naar 132 miljoen gulden.

Per 1 januari 1997 was Telfort operationeel, de joint venture waarin NS en British Telecom beide voor vijftig procent deelnemen. Telfort verwierf onlangs een licentie voor mobiele telefonie à raison van 585 miljoen gulden. Voor dit jaar zal alleen de NS al voor “ettelijke honderden miljoenen” investeren in de aanleg van het mobiele-telefoonnet, aldus Schouten. Een deel daarvan kan betaald worden uit de kasstroom die Telfort nu al genereert. Voorts kan de NS het grootste deel van zijn bijdrage aan de investeringen in 1998 zelf betalen: op de balans staan ruim driehonderd miljoen aan liquiditeiten.