Mariniers mogelijk bij VN in W- Sahara

DEN HAAG, 12 MAART. Nederland is bereid de Verenigde Naties voor acht maanden een eenheid van 230 mariniers te leveren die in de Westelijke Sahara toezicht moet houden op het voor eind 1998 geplande referendum over onafhankelijkheid van dat gebied.

Een ontwerp-brief van de ministers Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en Voorhoeve (Defensie) ligt klaar om die bereidheid, waarover met de VN al informeel tot in details is overlegd, formeel te bevestigen. Namelijk zodra binnenkort, na een besluit van de Veiligheidsraad, een officieel verzoek van de volkerenorganisatie volgt.

De bedoeling is een Nederlands-Deense eenheid van in totaal 330 militairen beschikbaar te stellen, waarvan Denemarken er in principe honderd voor zijn rekening wil nemen. De Nederlandse bijdrage is samengesteld uit een versterkte compagnie mariniers (3 pelotons met logistieke ondersteuning) en een apart helikopter-detachement van 30 militairen en twee tot drie grote helikopters, zogenoemde troopships van het type Chinook. De Nederlandse-Deense eenheid moet een klein VN-waarnemerscontingent (Minurso) gaan versterken dat al in Westelijk Sahara aanwezig is.

Den Haag en Kopenhagen hopen dat nog andere VN-leden met militairen aan het toezicht op het geplande referendum willen deelnemen. In dat geval zou er nog verandering kunnen komen in de aangeboden bijdrage.

Een akkoord tussen Marokko en de onafhankelijkheidsbeweging Polisario over het houden van het referendum is in Houston bereikt onder leiding van James Baker, de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Mede daarom zouden Nederland en Denemarken militaire deelneming van de VS toejuichen.

Op het Ministerie van Defensie wordt desgevraagd niet ontkend dat de top van de krijgsmacht juist nu graag actief aan VN-taken deelnemen. Namelijk omdat dan, ook dankzij het internationale politieke krediet dat ermee wordt verkregen, beter weerstand kan worden geboden aan plannen van onder ander PvdA en D66 om na de komende Kamerverkiezingen aanzienlijk op Defensie te bezuinigen.