JURIDISCH

HISTORISCH JURIDISCH

Grondwet De volledige tekst met een korte toelichting. Verkrijgbaar bij de Sdu in Den Haag, à 12,50 gulden. = (070) 378 98 80

De Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek (red.). Tjeenk Willink, Zwolle, 1996/97. 139 gulden.

Constitutioneel recht C.A.J.M. Kortmann. Kluwer, Deventer, 1990. 85 gulden.

Handboek van het Nederlands staatsrecht Van de Pot, Donner. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995. 110 gulden.

Nieuwsbrief 150 jaar Grondwet Ministerie van Binnenlandse Zaken, Projectbureau 150 jaar Grondwet 1849-1998, = (070) 302 69 73.