Italië stimuleert samenwerking Noord en Zuid

ROME, 12 MAART. Het Italiaanse kabinet probeert met akkoorden tussen gebieden in Noord- en Zuid-Italië een stimulans te bieden aan de investeringen in het achtergebleven zuiden, waar vaak een grote werkloosheid heerst. Het is een nieuw middel om een gericht stimuleringsbeleid te voeren.

Een aantal ondernemers uit de noordelijke provincies Treviso en Vicenza heeft een akkoord gesloten met de provincie Manfredonia, in de buurt van Foggia, in het zuiden voor investeringen ter waarde van ongeveer 450 miljoen gulden.

De ondernemers krijgen investeringspremies en mogen onder de landelijke cao's betalen. Daarnaast bieden de landelijke en lokale overheden garanties dat de bureaucratische procedures volgens een strak tijdschema worden afgewerkt. Het kabinet heeft zich ook verplicht tot extra inspanningen bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad in het gebied.

De belangrijkste investering wordt gedaan door Benetton. De kledingfabrikant wil in Manfredonia een fabriek neerzetten die werk biedt aan duizend man. In het noordoosten van het land is het vaak moeilijk om geschikte arbeidskrachten te vinden, terwijl in het zuiden de werkloosheid gemiddeld rond de twintig procent ligt.