Indonesisch leger: dialoog met studenten

JAKARTA, 12 MAART. De commandant van de Indonesische strijdkrachten, generaal Wiranto, heeft verklaard bereid te zijn om in dialoog te treden met de studenten, die protesteren tegen de regering-Soeharto.

Op een persconferentie, vanochtend in Jakarta, spoorde de generaal de studenten aan tot samenwerking met de regering om de steeds verergerende economische crisis te bestrijden. Wiranto waarschuwde de studenten wel met ingrijpen van het leger als zij de wet overtreden.

Ondertussen demonstreerden vandaag ongeveer 3000 studenten op de universiteit van Indonesie in Jakarta tegen de herkiezing van Soeharto. In Surabaya gebruikten ordetroepen de wapenstok om ongeveer honderd studenten tegen te houden die de straat op wilden.

Het was opmerkelijk dat de onlangs benoemde stafchef in zijn toespraak de nadruk legde op de “verantwoordelijkheid en toewijding” die de strijdkrachten hebben voor “volk, land en natie”. Wiranto sprak met geen woord over de positie van het leger ten opzichte van de nieuw verkozen president, die vandaag aan de eerste dag van zijn nieuwe termijn begon. De strijdkrachten hebben in Indonesië een dubbelrol (dwifungsi): ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de landsverdediging, maar ook voor de sociaal-politieke stabiliteit.

Wiranto, die nogmaals het streven van het leger naar geleidelijke hervormingen benadrukte, wordt gerekend tot de groep nationalistische officieren in de legertop. Daar tegenover staan rechtse, vaak Islamitische, topofficieren, waartoe Soeharto's schoonzoon generaal Prabowo Subianto gerekend wordt. Prabowo werd onlangs bevorderd tot commandant van de stategische reserve-troepen (KOSTRAD).

Vorige maand werd bekend dat Wiranto alle legercommandanten een eed van trouw aan hem had laten zweren. Dat werd toen uitgelegd als een teken van verdeeldheid.

Wiranto zei verder dat het leger niet reageert op enig gerucht over de komende kabinetsformatie. Vanochtend maakte de Jakarta Post bekend dat Soeharto komende zaterdag al de samenstelling van de nieuwe ministersploeg bekend zal maken. De opmerking van Wiranto lijkt verband te houden met hardnekkige berichten, dat hijzelf zal worden weggepromoveerd naar de post van minister van Defensie. Desgevraagd weigerde hij vanochtend op die kwestie in te gaan.

Wiranto zei ook dat alle buitenlandse hulp, onder andere van het IMF, welkom is, zolang deze “niet conflicteert met de soevereiniteit van Indonesië”. In Jakarta werd vanochtend bekend gemaakt dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, Indonesië volgende week geen delegatie naar de Verenigde Staten zal sturen voor overleg met het IMF en de Amerikaanse regering. In plaats daarvan zal een afvaardiging van het IMF Indonesië binnenkort opnieuw bezoeken.

    • Frank Vermeulen