Impuls voor cultuursector; BTW voor podiumkunsten gaat omlaag

DEN HAAG, 12 MAART. De BTW voor podiumkunsten wordt met ingang van 1 september verlaagd van 17,5 naar 6 procent. Staatssecretaris Nuis (Cultuur) en vertegenwoordigers van de kunstsectoren hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de voordelen van deze tariefsverlaging, die op Prinsjesdag vorig jaar al was aangekondigd.

Volgens Nuis is er sprake van een belangrijke impuls in de cultuursector. De verlaging van de BTW leidt niet automatisch tot verlaging van toegangsprijzen bij concerten en toneel- en filmvoorstellingen. Nuis verplicht de kunstwereld de 35 miljoen gulden die door de maatregel naar verwachting vrijkomt allereerst te gebruiken voor de bestrijding van de gevolgen van de nieuwe Arbeidstijdenwet en de vergrijzing. Het overleg over de verdeling van het geld verliep zeer moeizaam. Dat komt omdat gezelschappen op verschillende manieren aan hun inkomsten komen. Er zijn gezelschappen die werken op recettebasis; dan komt de verlaging van de BTW rechtstreeks ten goede aan het gezelschap. Daarnaast zijn er gezelschappen die op zogenoemde 'uitkoopbasis' actief zijn. Daarbij heeft de schouwburg of de concertzaal het voordeel.

Na overleg tussen Nuis en de organisaties heeft de sector toegezegd het voordeel van de BTW-verlaging zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het zijn immers de gezelschappen die de lasten van Arbeidstijdenwet en vergrijzing moeten betalen, terwijl de zaaleigenaren het het grootste deel van het BTW-voordeel opstrijken.

De Vereniging van Nederlandse toneelgezelschappen (VNT) is tevreden over de BTW-verlaging, omdat die uitstel betekent van een verwachte prijsstijging van tien tot vijftien procent.

De BTW-verlaging gaat in per 1 september van dit jaar en de maatregel geldt al voor de abonnementen die veelal voor die datum worden verkocht. Directeuren van schouwburgen en concertzalen zijn vrij om de BTW-verlaging door te berekenen in de prijzen van de abonnementen. Het geld mag ook worden uitgegeven aan mooiere producties, aan andere kosten of aan het personeel. In een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Vermeend (Financiën) dat de abonnementhouder wel op de hoogte moet worden gebracht dat het BTW-tarief is verlaagd.