IMF-bijdrage VS in gevaar

WASHINGTON, 12 MAART. Het voornemen van president Clinton om 18 miljard dollar aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over te maken, is in gevaar gekomen. De leiders van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden willen aan de bijdrage een anti-abortusparagraaf koppelen, waarna het Witte Huis met een veto dreigde.

Vorige week stemde de bankencommissie van het Huis van Afgevaardigden in met de betaling aan het IMF, waardoor goedkeuring van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging een stap dichterbij kwam. Het gaat om 3,5 miljard dollar voor hulppakketten aan de Aziatische crisislanden en 14,5 miljard dollar voor de periodieke vergroting van de IMF-reserves, waaraan alle IMF-lidstaten met hun centrale-bankreserves bijdragen.

Het Republikeinse voorstel komt erop neer dat geen overheidsgeld gaat naar instellingen, waaronder ook de VN, die wijziging bepleiten van Amerikaanse wetgeving die abortus verbiedt. (Reuters)

RECHTSPRAAK