Duiven bij Sellafield blijken radioactief

ROTTERDAM, 12 MAART. Duiven die nestelen in het omvangrijke Britse nucleaire complex bij Sellafield blijken sterk radioactief vervuild te zijn. De Britse overheid raadt consumptie van de duiven af en laat de besmette dieren zoveel mogelijk vangen en afmaken. Het gaat om vele honderden duiven.

Volgens Greenpeace, die een aantal gedode duiven wist te bemachtigen en liet analyseren, is de radioactieve besmetting groter dan door de Britse overheid wordt gesuggereerd. Het ministerie van Landbouw en Visserij stelde eerder dat van een gevaar voor de volksgezondheid geen sprake was.

Het Franse onafhankelijke laboratorium ACRO, gevestigd in Hérouville Saint Clair bij Caen, stelde vast dat de veren van door Greenpeace aangeboden duiven sterk vervuild waren met ondermeer americium-241, cesium-137 en ruthenium-106. De gevonden concentraties zijn zo hoog dat in Nederland voor het bezit van de veren een vergunning nodig zou zijn.

De radioactieve vervuiling kwam aan het licht toen een duivenplaag in een particuliere tuin in het plaatsje Seascale, een paar kilometer van het nucleaire complex, werd aangepakt en de Britse dierenbescherming gedode duiven liet analyseren door British Nuclear Fuels Ltd, de beheerder van het complex. BNFL vond een verhoogde activiteit, die later door een onderzoek van het minsterie van Landbouw werd bevestigd. Het complex bij Sellafield, dat vroeger Windscale heette, heeft een slechte staat van dienst. In oktober 1957 werd bij een zware reactorbrand veel radioactief materiaal over de omgeving verspreid. Ook later deden zich ongelukken voor. Greenpeace voert vrijwel permanent actie tegen de doorgaande afvallozingen op de Ierse Zee.