Declaraties (1)

In NRC Handelsblad van 4 maart stond een artikel over te hoge declaraties van specialisten en van manueeltherapeuten die door de Economische Controle Dienst (ECD) worden aangepakt.

Deze informatie blijkt afkomstig te zijn uit een intern rapport van de ECD aan het ministerie van VWS waar een journalist de hand op heeft weten te leggen. Kennelijk moet een reeds dertig jaar durende dialoog met de overheid op straat worden voortgezet.

De Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) heeft in haar bestaan bij iedere gelegenheid onderstreept dat manuele therapie niet met fysiotherapie moet worden vereenzelvigd. Zij heeft de term 'manuele therapie' in het leven geroepen om hiermee aan te geven dat het een nieuw beroep betreft dat geen banden met de fysiotherapie heeft, anders dan een gedegen vóóropleiding.

Desondanks is de term vooral onder fysiotherapeuten in gebruik en door de overheid als zodanig gelegaliseerd. Men heeft hierbij niet de moeite genomen om onze vereniging van deze besluiten in kennis te stellen, laat staan dat de VMT enige vorm van representativiteit werd toegekend. Ook de toenmalige verzekeringskoepels hebben willens en wetens het bestaan van de VMT niet erkend.

Zo kon het gebeuren dat de diverse instanties op het gebied van de zorg deze behandelvorm, die zeer effectief is en bij het publiek hoog wordt gewaardeerd, inlijfden bij de fysiotherapie. Tegelijkertijd werd de fysiotherapeuten door bezuinigingen in de fysiotherapie door diezelfde overheid de mogelijkheid ontnomen om naar behoren te werken zodat met het badwater het kind is weggegooid.

Het resultaat is het feit dat de fysiotherapeut, toch al in een keurslijf, onmogelijk de kwaliteit van een goede behandeling manuele therapie kan handhaven en zich gedwongen ziet om de kwaliteit/prijsverhouding creatief in te vullen.

De werkende leden van onze vereniging hebben álle banden met de fysiotherapie reeds lang geleden doorgesneden. Er zijn geen contracten, tariefafspraken of welke regeling dan ook met bovengenoemde instanties. Daarbij komt dat wij geen aanspraak maken op overheidsregelingen. Toch moeten wij in de krant lezen dat door ons te veel werd gedeclareerd en dat sprake is van 'fantasietarieven'.

Deze uitspraken te moeten vernemen van de ECD zonder nuance steekt temeer daar ook aan hen bekend is dat ons uurtarief beduidend lager ligt dan dat van de manipulerende fysiotherapeut. Ons tarief is gebaseerd op een reeds in 1979 door bureau Paardekoper en Hoffman voor ons ontworpen tarief manuele therapie, dat reeds lang maatschappelijk wordt geaccepteerd.

Hoe fantasievol de ECD ook moge zijn, één ding is duidelijk: dit rapport gaat niet over ons.

    • secretaris Vereniging Manueel Therapeuten
    • DRS. H.J. NIJHUIS