D66 (2)

'Kiezer wordt zand in de ogen gestrooid' aldus D66-fractievoorzitter Thom de Graaf. (NRC Handelsblad, 7 maart). De Graaf verwijt PvdA en VVD dat ze van de verkiezingen een partijleiderswedstrijd maken. Hierdoor zou D66 onvoldoende zichtbaar worden. Mijns inziens een onjuiste conclusie. D66 was al nauwelijks zichtbaar. Partijleider Van Mierlo liet zich zelden horen en van de fractie in de Tweede Kamer werd ook weinig vernomen.

Nu blijkt dat D66 zijn oude ideeën voor staatkundige veranderingen wil gaan onderstrepen. Deze ideeën stammen uit 1966 en waren bedoeld voor de problemen van toen. Intussen is de maatschappij veranderd, maar niet D66. De oude ideeën zijn verheven tot idealen en worden zelfs kroonjuwelen genoemd.

Er zijn echter niet zoveel kiezers die warm lopen voor deze ideologie. De burgers zijn geïnteresseerd in het terugdringen van de criminaliteit, in een goede gezondheidszorg en goed onderwijs. D66 gaat zijn boodschap niet aanpassen zegt De Graaf. De mening van de burger lijkt dus niet van belang, een duidelijke manifestatie van de voorheen zo verfoeide regentenmentaliteit.

Tijdens de paarse periode had D66 zich kunnen profileren als een redelijk alternatief tussen PvdA en VVD, als een liberale partij met een sociaal gezicht, als een partij die verder kijkt dan de naaste toekomst. Zij had tegenwicht kunnen bieden tegen het eenzijdige marktdenken, zij had kunnen zorgen voor een betere balans tussen economie en het milieu. Zo had D66 kunnen uitgroeien tot een gerespecteerde middenpartij.

Volgens Thom de Graaf is D66 een partij die zich altijd inzet voor verandering. Herstel van de aanhang van D66 lijkt mij alleen mogelijk als de partij bereid is haar oude dogma's door nieuwe relevante programmapunten te vervangen.

    • P. Miedema