D66 (1)

De tragiek van D66 is niet dat het stemmen verliest maar dat het verdiend stemmen verliest. Voor veel kiezers lag de aantrekkingskracht van de partij in het uitzicht op staatkundige hervormingen en een nieuwe, frisse stijl van besturen. In het paarse kabinet met zijn opperbeste sfeer is daar geen snars van terechtgekomen.

Er was evenveel onderhands overleg tussen fracties en kabinet als vroeger, de ministers van D66 konden ook al niet tegen kritiek, burgemeesters van grotere gemeenten en commissarissen van de koningin zijn op de oude vertrouwde manier benoemd.

Dit is heus niet onopgemerkt gebleven, en het is voor velen een bittere teleurstelling. Dit moet vice-premier Van Mierlo zwaarder worden aangerekend dan zijn politiek onervaren collega's.

    • J.S. Cramer