BOEKEN

HISTORISCH Rondom 1848: de politieke ontwikkeling van Nederland, 1840-1858 J.C. Boogman. Overzicht van de staatkundige ontwikkelingen tussen 1840 en 1958. Dit is een uitgebreide versie van de bespreking van deze periode in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Unieboek, Bussum, 1978. In de bibliotheek.

Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat Siep Stuurman. Studie naar de Nederlandse bijdrage aan het proces van staatsvorming in internationaal vergelijkend perspectief, met een hoofdstuk over Thorbecke en de grondwetswijziging. Bert Bakker, 1992. In de ramsj bij De Slegte, 16,90 gulden.

De pers en het geheim van het Noordeinde Harry van Wijnen. Verhandeling over de positie van de monarchie in het staatsbestel, die door de grondwetswijziging van 1848 sterk veranderde. Oratie. Balans, Amsterdam, 1997, 15 gulden.

De briefwisseling van J.R. Thorbecke Samenstelling G.J. Hooykaas. Verschenen in de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Deel 5 behandelt de periode 1845-1853. Dit najaar verschijnt deel 6 (1853-1862). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 1975-1996. Deel 5 kost 80 gulden.

Johan Rudolph Thorbecke H.A. van Baarle. Een overzicht in vogelvlucht van zijn leven en zijn werk. Rabeling, Doesburg, 1996, 39,50 gulden.

Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie C.H.E de Wit. SUN, Nijmegen, 1980. In de bibliotheek.

Thorbecke I.J. Brugmans, derde en bijgewerkte druk. Enigszins verouderde maar behoorlijke studie. Uitgeverij De Erven Bohn, Haarlem (1958). In de bibliotheek.

J.R. Thorbecke A. Albers. Biografie. Kruseman, Haarlem, 1965. In de bibliotheek.

Koning Willem II A. Albers. Biografie. Kruseman, Haarlem, 1963. In de bibliotheek.

Willem II J.A. Bornewasser. Hoofdstuk over koning Willem de Tweede in de bundel Oranje en Nassau in de Nederlandse geschiedenis van C.A. Tamse (red.). Scheffers, herdruk 1996, 24,90 gulden.