Albanezen blijven weg bij gesprek met Servië

PRIINA, 12 MAART. Albanese politici hebben zich vanochtend in de hoofdstad van Kosovo, Priina, niet laten zien bij de besprekingen waartoe de Servische regering hen had uitgenodigd. De Servische delegatie stond onder leiding van de Servische vice-premier Radko MarkoviEÉc, een expert in het internationale recht.

Deze onderstreepte naar het gebouw van de locale regering in Priina te zijn gekomen “om een dialoog te openen zonder voorwaarden vooraf”, maar “binnen het raamwerk van de Servische grondwet”.

Ibrahim Rugova, de voorzitter van de Democratische Liga van Kosovo, liet gisteren al weten niet geïnteresseerd te zijn in een dialoog met de Servische regering als er geen vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap bij aanwezig zou zijn. Ook andere Albanese politici kwamen niet opdagen. MarkoviEÉc maakte van de gelegenheid gebruik om de internationale pers nogmaals te verzekeren dat zijn regering te allen tijde open staat voor een dialoog. Hij beloofde morgen weer aanwezig te zijn om onder dezelfde voorwaarden het gesprek te openen.

“Zij die komen weten dat er niemand zal zijn om mee te praten”, had Fehmi Agani, medewerker van Rugova, vanochtend via de radio gezegd. “Niemand heeft ons op de hoogte gesteld van wat voor overleg dan ook.” Rugova had al eerder verklaard geen uitnodiging te hebben ontvangen.

China heeft gisteren een harde verklaring van de VN-Veiligheidsraad over Kosovo geblokkeerd. De Chinezen verzetten zich tegen een wapenembargo tegen Joegoslavië en onderstreepten dat het conflict in Kosovo een binnenlandse aangelegenheid van Joegoslavië is. Het Chinese verzet wordt in verband gebracht met de internationale kritiek op de bezetting van Tibet door China. De voorzitter van de Veiligheidsraad bracht een sterk afgezwakte verklaring naar buiten, waarin alle partijen in het Kosovo-conflict worden opgeroepen tot het openen van een serieuze politieke dialoog.

De secretaris-generaal van de NAVO, Solana, zal vandaag na zijn bezoek aan Bosnië-Herzegovina doorreizen naar de Albanese hoofdstad Tirana. Albanië had de NAVO gisteren gevraagd een vredesmacht te installeren aan zijn grens met Kosovo. De NAVO wees het voorstel als prematuur van de hand.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde de Servische politie, die eerder deze week aanvallen uitvoerde op Albanese dorpen in Kosovo, van etnische zuiveringen.

    • Coen van Zwol