Aanpak wachtlijsten zorg; 'Organiseer hulpverlening rond patiënt'

DEN HAAG, 12 MAART. De wachttijden in de zorg worden pas korter als de hulpverlening in ziekenhuizen rond de patiënt wordt georganiseerd. Ook moeten meer medisch-specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en assistenten voor de operatiekamer worden opgeleid.

Dit zijn enkele van de aanbevelingen in het plan van aanpak dat organisaties in de gezondheidszorg samen met de werkgeversorganisaties en vakbonden vandaag aan minister Borst (Volksgezondheid) en de Tweede Kamer hebben aangeboden. De organisaties hadden de Kamer eind januari zo'n plan toegezegd na afloop van een gesprek over de dreigende tweedeling in de zorg tussen werkenden en niet-werkenden. De minister toonde zich tevreden met het plan.

Het plan van aanpak bevat twaalf concrete actiepunten die tot kortere wachtlijsten en -tijden moeten leiden. De meeste van deze maatregelen had Borst overigens al opgenomen in haar notitie over de wachtlijsten die zij vorige maand naar de Kamer zond.

Net als Borst wijzen nu ook de aanbieders van het plan voorrang bij de behandeling voor werknemers af. Wel moet er volgens hen meer aandacht komen voor aandoeningen die door het werk kunnen worden veroorzaakt. De organisaties steunen het plan van Borst om hiervoor expertisecentra op te richten waar werknemers met hun klachten terecht kunnen. Die centra zouden ook toegankelijk moeten zijn voor niet-werkende met dezelfde klachten.

Verder moet volgens het plan de samenwerking tussen medisch-specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen en artsen bij de arbo-diensten aanzienlijk worden verbeterd. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de opleiding tot arbo-arts. Daarmee is het in vergelijking met andere landen matig gesteld, zo wordt in het plan opgemerkt.

Het plan voorziet in de uniformering van de wachtlijstregistratie, de publicatie van de wachttijden op Internet en mogelijk Teletekst, verandering van wetgeving zodat het makkelijker wordt op lokaal niveau met nieuwe vormen van zorg te experimenteren en afspraken over maximale 'levertijden' die door de verzekeraars zouden moeten worden gegarandeerd aan hun verzekerden.

De organisaties vinden de 75 miljoen gulden die Borst voor het wegwerken van de wachtlijsten in 1998 extra beschikbaar heeft onvoldoende. Volgens hen is jaarlijks 150 miljoen nodig.