900 Miljoen voor CAO in zorgsector

DEN HAAG, 12 MAART. Minister Borst (Volksgezondheid) trekt negenhonderd miljoen gulden uit voor verbetering van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de gezondheidszorg. De onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over de besteding van dit geld beginnen in april.

De werkgevers verwachten niet dat zij met dit bod van de minister er in zullen slagen een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst met de bonden af te sluiten, zo hebben ze gisteren verklaard na afloop van het overleg dat ze met de minister hadden over hun onderhandelingsruimte. Volgens de werkgevers kan maar een deel van het bedrag aan een algemene loonsverhoging worden besteed. Dit is voor een deel het gevolg van de cao die ze in 1996 hebben afgesloten en afspraken die ze vorig jaar hebben gemaakt over onder meer depensioenpremie en extra periodieke loonsverhogingen.

De minister meent dat als de werkgevers vinden dat er meer geld voor de lonen nodig is, ze dat geld maar zelf moeten 'verdienen'. Volgens Borst kan in grote delen van de sector efficiënter en minder bureaucratisch worden gewerkt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het geld dat daarmee wordt bespaard mogen de werkgevers van haar extra inzetten in de cao-onderhandelingen. Los daarvan kunnen de partijen met het geld een met andere sectoren 'concurrerende cao' afsluiten, meent Borst.