Woonwagens ook voor nieuwelingen

DEN HAAG, 11 MAART. Er komt een einde aan de situatie dat alleen woonwagenbewoners die al in een woonwagenkamp wonen en hun familie aanspraak kunnen maken op een nieuwe wagen met standplaats, het zogenoemde afstammingsbeginsel.

De Tweede Kamer is gisteren unaniem akkoord gegaan met het afschaffen van de woonwagenwet, waarin dit beginsel was geregeld. Voor de huidige generatie woonwagenbewoners is een overgangsregeling getroffen, die geldt totdat de huidige krapte op de woonwagenmarkt is opgelost. Zolang krijgen de woonwagenbewoners en hun kinderen nog voorrang bij de toewijzing van nieuwe standplaatsen.