Undercover

Undercover uitgeven: De Lange Afstand.

Ulevel, vergeten suikerwerkje, tevens typerend scheldwoord der Tachtigers.

Uitspansel, ideaal plattelandsplafond.

Uitwisseling: A en ik als culturele ambassadeurs naar Berlijn, indertijd met Muur.

Uitzet, in onbruik geraakt.

Ultiem, veelvuldig door genivelleerde critici misbruikt woord.

Uitplanten = verspenen.

Uraniër, antieke mie op zoek naar urinaal.

Upgrading: mal woord voor het nog mallere opleuken.

Uring, met z groente, ook: 'in de uring zijn, op kalveren staand' (Van Dale).

Uitzaaiing, huiveringwekkend woord in combinatie met kanker - te veel en te vaak gehoord.

Uitwinteren, gewassen met wintertenen.

    • Peter Yvon de Vries