'Planbureau te optimistisch over Schiphol'

DEN HAAG, 11 MAART. De mogelijkheden voor verdere groei op de luchthaven Schiphol aan het begin van de volgende eeuw zijn veel beperkter dan tot nu toe in verschillende onderzoeksrapporten van het Centraal Planbureau (CPB) is gesuggereerd.

Er is geen sprake van dat de luchthaven door een andere indeling van de start- en landingsbanen tientallen miljoenen passagiers per jaar extra zou kunnen verwerken zonder dat de omgeving daarvan geluidsoverlast zou ondervinden. Dit blijkt uit een nog niet vrijgegeven rapport van het het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium (NLR).

Het kabinet, dat zelf in november opdracht gaf tot het onderzoek, is echter nog niet geheel overtuigd door de bevindingen van het NLR. De betrokken ministers vergaderden gisteren over de kwestie en neigden er toe de Rijksluchtvaartdienst (RLD) tot komend najaar de tijd te geven voor een eigen onderzoek naar de groeimogelijkheden op Schiphol.

Tegen die tijd zullen ook de resultaten beschikbaar zijn van drie andere onderzoeken: naar de mogelijkheden van een nieuw vliegveld op de Maasvlakte, in Flevoland of op een kunstmatig eiland voor de Noordzeekust. Pas dan wil het kabinet een verder reikend besluit nemen over de toekomst van de luchtvaart in Nederland.

De voorstanders van een alternatieve indeling van de bestaande start- en landingsbanen hadden hun hoop vooral gevestigd op de aanleg van een baan die parallel aan de huidige Kaagbaan loopt. De Aalsmeer-baan zou in dat scenario worden gesloten. Maar uit de NLR-studie blijkt dat zo'n parallelle Kaagbaan geen enkele ruimte voor groei schept.

In deze variant zouden zelfs vijfhonderd meer woningen hinder ondervinden van overvliegende toestellen dan bij realisatie van de huidige plannen van het kabinet, die voorzien in de aanleg van een nieuwe vijfde baan alsook sluiting van de veel hinder veroorzakende Aalsmeer-baan. Ook de veiligheid zou er niet door worden vergroot en de luchtverontreiniging verminderd.

Het Centraal Planbureau verklaarde afgelopen herfst nog in een onderzoeksrapport getiteld 'Grenzen aan Schiphol', dat de luchthaven binnen de geldende geluidsnormen door een andere indeling van de banen zou kunnen doorgroeien tot zeventig miljoen passagiers in het jaar 2020.

Vorig jaar verwerkte Schiphol in totaal ruim dertig miljoen reizigers, waarbij de wettelijk voorgeschreven normen voor de geluidshinder reeds werden overschreden. Het Centraal Planbureau wilde vanmorgen nog niet reageren op het rapport van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

De discussie over een alternatieve indeling van de start- en landingsbanen op Schiphol staat los van een recent besluit van het kabinet waarbij de luchthaven toestemming kreeg om tot 2003 jaarlijks nog eens 20.000 vluchten extra te verwerken.

Een medewerker van Milieudefensie stelde vanmorgen dat de resultaten aantonen dat het kabinet nu haast zal moeten maken met een beleid, waarbij Schiphol slechts op selectieve basis kan groeien.