Ordina boekt 45 procent meer winst

Automatiseerder Ordina heeft een uitstekend jaar achter de rug. De nettowinst steeg met 45 procent van 16,6 miljoen naar 24,1 miljoen gulden. De omzet ging met 33 procent omhoog van 192 miljoen naar 255 miljoen gulden. Ook voor 1998 verwacht Ordina een sterke groei van omzet en winst.

Het bedrijf verwacht onder meer een toename van het aandeel in de omzet van dienstverlening in verband met de introductie van de euro en de millenniumproblematiek.

De stijging van de omzet is voornamelijk veroorzaakt door autonome groei (29 procent). Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het bedrijf er in geslaagd een fors aantal mensen aan te trekken. Het aantal personeelsleden is met 38 procent toegenomen van 1030 naar 1426.