Nieuw overleg kernafval

DEN HAAG, 11 MAART. Minister Wijers stemt in met een verzoek van de paarse coalitie in de Tweede Kamer om opnieuw overleg te voeren met alle betrokken partijen over de beste oplossing voor berging van het Nederlandse kernafval. De Kamerfracties van PvdA, D66 en VVD vroegen vanochtend in een motie waarover volgende week wordt gestemd, om het overleg.

Wijers maakte daar geen bezwaar tegen, maar wilde “geen verwachtingen wekken” over de uitkomst. Hij blijft van opvatting dat er geen redenen zijn om af te stappen van het systeem van opwerking van het radioactieve afval in Frankrijk en Engeland. De minister zal dan ook geen maatregelen nemen om de opwerking te beëindigen. De PvdA is het eens met de milieu-organisatie Greenpeace dat Nederland het afval beter tijdelijk bovengronds kan opslaan, in afwachting van definitieve oplossingen voor 'eindberging'. Afkoop van de contracten zou echter veel geld kosten en voor opslag zou een nieuwe, kostbare bunker gebouwd moeten worden. De Kamermotie, die volgende week steun krijgt van een meerderheid, betekent dat de definitieve beslissing over de vraag of Nederland moet stoppen met opwerking pas na de verkiezingen van 6 mei is te verwachten.