Meer daglicht in Bijlmerbajes

AMSTERDAM, 11 MAART. De torens van de Bijlmerbajes in Amsterdam worden dit jaar aangepast aan de eisen

van de Arbowet die 'daglichttoetreding' verplicht stelt. De bewakers werken nu in een gesloten ruimte zonder lichtval van buiten. Volgens een woordvoerder van Justitie zijn de aanpassingen een oplossing “voor de korte termijn”. Een definitief besluit over renovatie of sloop van de Bijlmerbajes moet nog worden genomen. Wel wordt een van de zes torens alvast gerenoveerd om plaatsen voor tbs-patiënten te maken.