Eerste Kamer akkoord; BVD mag heimelijk in huizen treden

DEN HAAG, 11 MAART. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) mag heimelijk woningen binnentreden, zonder dat de eigenaar daarvan op de hoogte wordt gebracht. Voorwaarde is dat de nationale veiligheid in gevaar wordt gebracht.

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met een wijziging van de Grondwet, die hiervoor nodig is.

Een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer uitte wel kritiek. Senator Jürgens (PvdA) noemde het wetsvoorstel “haastwerk” en “slordig”. De senatoren Jürgens en Hirsch Ballin (CDA) gingen uiteindelijk overstag onder grote druk van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken). Hij benadrukte dat, indien de Eerste Kamer het voorstel zou afwijzen, de geheime dienst zou worden beperkt in de strijd tegen het terrorisme.

De huidige wet schrijft voor dat de eigenaar op enig moment achteraf op de hoogte wordt gebracht van het heimelijk binnentreden in zijn woning, bijvoorbeeld om een peilzender op een motor in de garage te plaatsen. De melding wordt meestal gedaan als het onderzoek is afgerond en de verdachte is aangehouden.

In sommige gevallen wil de BVD niet achteraf melden, bijvoorbeeld als de woning van een buitenlandse diplomaat of terroristische groepering is doorzocht. Daarom ziet de dienst op dit moment grotendeels af van dergelijke geheime operaties, aldus Dijkstal. “Daardoor zal het niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld terroristische activiteiten tijdig te ontdekken en te voorkomen, waardoor de veiligheid van de staat gevaar kan lopen”, zo schreef Dijkstal eind vorige maand aan de Eerste Kamer.

Daarnaast wees de bewindsman gisteren op het 'gevaar' dat de meldingsplicht kan leiden tot boycotting door andere, buitenlandse geheime diensten. Deze diensten kunnen op eigen houtje operaties in Nederland gaan opzetten, omdat de BVD gebonden is aan de meldingsplicht. “Dat willen we niet”, aldus Dijkstal.

Zou de Eerste Kamer niet akkoord zijn gaan met het wetsvoorstel, dan zou de BVD de komende vier jaar gebonden zijn aan de meldingsplicht, zei Dijkstal. Een wijziging van de Grondwet moet immers twee keer door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer worden behandeld, met tussenkomst van verkiezingen voor een nieuw parlement. CDA en PvdA gingen daarop overstag, maar verklaarden wel bij de tweede 'lezing' van het wetsvoorstel zeer kritisch te zullen zijn.