Crisis bedreigt voortbestaan centrum buitenlanders NCB

UTRECHT, 11 MAART. Een vertrouwenscrisis bedreigt het voortbestaan van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) in Utrecht. Vijf medewerkers zitten al sinds november vorig jaar ziek of overspannen thuis uit onvrede met het beleid van het bestuur en van directeur I. Akel.

De zieke personeelsleden hebben een zwartboek over het NCB opgesteld. Ten minste één medewerker heeft wegens de slechte werksfeer ontslag genomen. Volgens J. van Kemenade, commissaris van de koningin in Noord-Holland, en bestuursvoorzitter van het NCB, loopt er ook nog een ontslagprocedure van een medewerker die werd ontslagen omdat deze privé-opdrachten aannam van opdrachtgevers van het NCB. Bij het NCB werken 27 mensen. Volgens de werknemers die zich ziek hebben gemeld is directeur Akel niet in staat het instituut om te vormen van een gesubsidieerde instelling tot een commercieel bedrijf.

Het NCB begon 1 januari 1996 op eigen kracht met een eigen vermogen van vier miljoen gulden aan het bedenken en uitvoeren van projecten ten bate van migranten. Halverwege het eerste jaar ontstonden volgens een woordvoerder van de vakbond AbvaKabo klachten over onduidelijkheid over bevoegdheden en hoge werkdruk. De klachten resulteerden in een plan van aanpak, dat in november vorig jaar van kracht werd. Er kwam een tweehoofdig managementteam naast directeur Akel en een andere taakomschrijving voor werknemers. Volgens de AbvaKabo klagen de zieke werknemers over de slechte communicatie tussen werknemers en directie.

De AbvaKabo is verder ontevreden dat sinds dit jaar de NCB-werknemers niet meer vallen onder de CAO voor het welzijnswerk. Volgens bestuursvoorzitter Van Kemenade is dat niet meer dan normaal voor een commerciële instelling.