Belofte van 500.000 banen; Werkgevers Duitsland steunen Kohl

BONN, 11 MAART. Bondskanselier Kohl heeft in zijn verkiezingscampagne krachtige steun van het Duitse bedrijfsleven gekregen. De werkgevers willen nog dit jaar 500.000 tot 600.000 nieuwe banen scheppen. Ook spreken zij zich scherp uit tegen een regering van sociaal-democraten en Groenen.

Tijdens de jaarlijkse ondernemersbijeenkomst in München keerden de vier vertegenwoordigers van de belangrijkste werkgeversorganisaties zich fel tegen een mogelijk 'rood-groen' kabinet. “De sociaal-democraten willen de bescheiden economische hervormingen terugdraaien. Dat kunnen wij niet accepteren”, zei Dieter Philipp, voorzitter van de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. De voorzitter van de Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) Hans-Peter Stihl noemde het SPD-programma een “terugkeer naar de negentiende eeuw”.

Hans-Olaf Henkel, vertegenwoordiger van de industriële lobby-organisatie BDI, zei dat de werkgevers af en toe ontevreden zijn met het trage tempo waarin de regering hervormt. “Maar de richting klopt en is noodzakelijk”, zei Henkel. De verkiezingsprogramma's van SPD en Groenen leiden volgens hem tot een “deïndustrialisering van Duitsland”.

Henkel verwees naar het eind van de Tweede Wereldoorlog toen in de VS kort is gesproken over het zogenaamde 'Morgenthau-plan', dat voor Duitsland enkel nog een agrarische toekomst zag. Dit plan is nooit serieus genomen. Maar met de Groenen koerst Duitsland volgens Henkel af op eenzelfde deïndustrialisering. Hun voorstel afscheid te nemen van kernenergie en een benzineprijs van 5 mark per liter noemde hij “vernietigend” voor de industrie.

Ook lieten de werkgeversorganisaties zich kritisch uit over de uitspraken van SPD-kanselierskandidaat Gerhard Schröder en partijvoorzitter Oskar Lafontaine om de sociale-economische hervormingen terug te draaien. Het gaat hierbij om de korting van het ziektegeld van 100 naar 80 procent, de hervorming van het pensioenstelsel, de versoepeling van het ontslagrecht en afschaffing van de vermogensbelasting.

Helmut Kohl, die ook in München te gast was, had het zich niet mooier kunnen wensen. Ruim een week na de verkiezingsoverwinning van de SPD in Nedersaksen, die de coalitie een schok bezorgde, ziet de kanselier zich gesteund in zijn hervormingskoers. “Voor mij is het ongelofelijk motiverend dat men mij heeft afgeschreven. Dat is voor mij extra reden met volle kracht door te gaan”, zei de kanselier later monter. Kohl voelde zich gesterkt door de belofte van Dieter Hundt, voorzitter van de werkgeversorganisatie Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) om dit jaar nog 500.000 tot 600.000 nieuwe banen te scheppen. Daardoor zou de werkloosheid van bijna 5 miljoen met tien procent dalen. Volgens de zes economische instituten zijn deze verwachtingen te optimistisch. Zij rekenen op 300.000 extra banen dit jaar. Hundt becijferde echter dat bedrijven nu al 400.000 onvervulbare vacatures hebben.

Kohl zei ook dat hij de verkiezingen tot een “volksraadpleging over de belastinghervorming” wil maken. Het plan voor een grootscheepse belastingverlaging voor burgers en bedrijven is vorig jaar door de SPD in de Bondsraad geblokkeerd. Ook de werkgevers hamerden gisteren op doorzetting van de belastinghervorming.

    • Michèle de Waard