Winsum

Het onderschrift bij de foto van elf jongeren in de jeugdsoos van Winsum (4 maart) luidt: “Jongeren in Winsum praten in de jeugdsoos over plaatselijke politiek.” Dit onderschrift is verkeerd gekozen. Alle elf jongeren houden hun lippen stijf op elkaar, zij praten niet. Hun blikken verraden treurigheid, meewarigheid, gelatenheid, moedeloosheid misschien.

Dat lijkt me een betrekkelijk milde reactie op het onvermogen van de burgemeester van Winsum om ook maar op een enigszins acceptabel niveau met de jongeren te communiceren.

Het onderschrift: “Jongeren in Winsum met stomheid geslagen over onbegrip burgemeester” is beter en maakt de foto tot een treffende illustratie van het moment waarop gelatenheid als reactie op paternalisme om kan slaan in afkeer of onverschilligheid. De burgemeester heeft veel uit te leggen.

    • Jan Wilts