Weldra inspectie 'presidentiële plaatsen' in Irak

NEW YORK, 10 MAART. De inspecties van de omstreden 'presidentiële plaatsen' in Irak zullen over ongeveer twee weken beginnen, en de Iraakse autoriteiten zijn daarvan op de hoogte gesteld. Dat is gisteren in New York meegedeeld door de Verenigde Naties, die de inspectieprocedures inmiddels hebben opgesteld. VN-secretaris-generaal Kofi Annan, die zelf vorige maand een principe-akkoord hierover met Irak bereikte, heeft de plannen gisteren aan de Veiligheidsraad voorgelegd.

De experts van de VN-wapencommissie UNSCOM zullen bij de inspecties van de tot nog toe verboden 'presidentiële plaatsen' worden begeleid door ten minste twee diplomaten die zijn gestationeerd in Bagdad of elders in het Midden-Oosten. De diplomaten hebben tot taak “te observeren” en van eventuele incidenten verslag te doen. De leider van de 'speciale groep' die voor deze inspecties wordt gevormd, de Sri-Lankese VN-ontwapeningschef Jayantha Dhanapala, geeft daarbij de voorkeur aan diplomaten in Bagdad, omdat Irak anders te veel tijd krijgt om zich op de inspectie voor te bereiden.

Overigens geven VN-functionarissen toe dat de inspecties van de 'presidentiële plaatsen' in de eerste plaats zijn bedoeld om het recht te bevestigen van de VN om waar dan ook naar verboden wapens te zoeken. Zij erkennen dat Irak meer dan voldoende tijd heeft gehad om wapens en documenten te verwijderen, en UNSCOM is ervan overtuigd dat dat ook is gebeurd. Volgens zegslieden in New York kunnen de inspecties van andere gevoelige plaatsen, zoals hoofdkwartieren van de Republikeinese garde of van inlichtingendiensten, eerder nieuwe problemen opleveren.

De Veiligheidsraad moet beslissen of UNSCOM er een Russische adjunct-chef bij krijgt, naast de huidige Amerikaanse adjunct, Charles Duelfer. Rusland heeft vorige week een desbetreffend verzoek ingediend. Annan heeft dit, aldus zijn woordvoerder, naar de Veiligheidsraad doorgesluisd omdat de resolutie die in de vorming van UNSCOM voorzag slechts van één adjunct melding maakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur, Bill Richardson, heeft vorige week gezegd niets in het idee te zien, en aangekondigd dat de VN er zo nodig een veto tegen zullen uitspreken. (Reuters, AFP, AP)