Spellingcorrectie

Wat een genot is toch de spellingcorrector. Niet langer hoef je bang te zijn voor de automatismen die de vingers besturen. In mijn onderbewustzijn gaat kennelijk een lampje knipperen bij de naam Stuttgart: daar moet iets verdubbeld worden. Maar er hapert iets in het signaal dat mijn hersenen naar mijn handen sturen: altijd maken die er 'Stuutgart' van.

Bepaalde letters laten zich maar niet in de goede volgorde brengen: als ik de Griekse zwaargewapenden wil aanduiden, worden 'hoplieten' steeds weer de luchtige 'holpieten', waarop de corrector niet onaardig vraagt of 'hoplieden' niet beter is. En welke Freudiaanse frustratie zorgt ervoor dat ik de middelste medeklinkers van cultuur altijd omwissel? Ik weet dat je het elektronisch hulpbrein zelfs de opdracht kunt geven standaardfouten meteen te verbeteren, maar nog heb ik de hoop niet opgegeven dat mijn eigen hersens op de juiste schrijfwijzen zullen worden afgericht.

Soms stemt een suggestie van de spellingcorrector tot nadenken: moet 'verroomst' niet 'verroest' of 'verrotst' zijn? Pijnlijk wordt echter het klassieke hart getroffen door het voorstel om van 'Parthenon' maar 'patronen' te maken en meteen heb ik 'Hellas' aan het eigen woordenboek toegevoegd toen 'helaas' verscheen. Pas na enige aarzeling heb ik ook 'Latina' opgenomen: het is wel hartverwarmend als voor deze gouden taal 'Platina' wordt voorgesteld.

Vooral namen zijn een bron van vermaak. Nee, ik maak van mijn vermaarde vakgenoot Badian maar niet 'Baviaan'. En Ritzen is wel een stijve man, maar 'Rietjes' gaat te ver. Ook 'Helers' voor de brave voorzitter van het CDA is te scherp. En de opvattingen van de psychiater Chabot zijn niet steeds consistent, maar om hem nu 'Chaoot' te noemen...

Advocaat G. Spong heeft een scherpe tong en misschien vereenzelvigt hij zich wel eens te sterk met zijn procespartij, maar 'Spoog' of 'Spons' is onnodig krenkend. Aan één publieke figuur, die graag poseert als de harkerige intellectueel, wordt door de spellingcorrector echter volledig recht gedaan: maak van 'Bolkestein' maar 'Boekensteun'.

    • Anton van Hooff