RPF en GPV gaan samen op campagne

DEN HAAG, 10 MAART. De kleine christelijke partijen RPF en GPV gaan gezamenlijk campagne voeren voor de Tweede-Kamerverkiezingen in mei. “We zullen de uitnodigingen voor spreekbeurten naast elkaar leggen en kijken of we met een afgevaardigde namens de twee partij kunnen volstaan”, zei fractievoorzitter Van Dijke (RPF) vanmiddag.

Na jaren van een voor veel orthodox-protestanten onnatuurlijke scheiding, zijn vanmorgen de RPF en het GPV voor het eerst bijeen gekomen in een gezamenlijke fractievergadering. Bij de historische bijeenkomst in de Tweede Kamer is vooral gesproken over de organisatorische aanpak van de samenwerking, die binnen twee jaar moet uitmonden in een fusie.

De zichtbaar opgewekte Van Dijke (rechts) was als leider van de grootste fractie (drie Kamerzetels) voorzitter van de vergadering, ter rechterzijde geflankeerd door Schutte, fractievoorzitter van het GPV (twee zetels). “Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hem die niet heeft, zal ontnomen worden, ook wat hij heeft”, las Van Dijke bij de opening uit het bijbelboek Lucas. Van Dijke had gekozen voor de gelijkenis van de ponden, omdat hieruit de ook voor de fusie noodzakelijke “trouw en volharding” spreken.

De sfeer was volgens Van Dijke “uitstekend, met van beide kanten de welwillendheid om de samenwerking te verinnerlijken”.