Protest op universiteiten houdt aan; Soeharto herkozen door Volkscongres

JAKARTA, 10 MAART. Het Indonesische Volkscongres heeft president Soeharto vanochtend bij acclamatie herkozen voor een zevende termijn van vijf jaar. Morgenvroeg zal hij worden geïnstalleerd.

Later op de dag maakte Soeharto bekend dat hij minister B.J. Habibie van Onderzoek en Technologie accepteert als vice-president. Habibie was gekandideerd voor die functie door het voltallige Volkscongres, maar de president kan in theorie zijn veto uitspreken. De benoeming van Habibie zal morgenavond plaatshebben. Naar verwachting zal Soeharto deze week nog een nieuw kabinet samenstellen.

In Jakarta wordt druk gespeculeerd over personen die de financieel-economische posten gaan bezetten, in verband met de economische crisis die nu heerst in Indonesië. Tussen de regering in Jakarta en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is de afgelopen weken een conflict gerezen over de wijze waarop de crisis moet worden bezworen. Het IMF heeft een besluit over de toekenning van een tweede tranche van 3 miljard dollar aan financiële steun afgelopen vrijdag uitgesteld van 15 maart naar begin april, omdat de indruk bestaat dat Soeharto eerder overeengekomen hervormingsmaatregelen niet wil uitvoeren. Afgelopen zondag verklaarde de president dat de IMF-maatregelen indruisen tegen de Indonesische grondwet.

Soeharto wil daartegen met een zogeheten currency board de wisselkoers van de roepia koppelen aan de dollar, tegen een vaste koers van 5.000 roepia voor een dollar. Behalve het IMF heeft ook de Amerikaanse regering zich krachtig tegen dat voornemen verzet. De verwachting bestaat dat de maatregel veel bedrijven op korte termijn tijdelijk uit de financiële problemen helpt, maar dat het land de kosten van zo'n wisselkoerssysteem niet kan dragen.

President Clinton, die vorige week al voormalig vice-president Walter Mondale naar Jakarta stuurde om Soeharto op andere gedachten te brengen, heeft afgelopen weekeinde de Amerikaanse ambassadeur voor consultaties teruggeroepen naar Washington. Zowel het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken als de Amerikaanse ambassade ontkent dat hieraan speciale betekenis moet worden gehecht.

In Jakarta, Surabaya, Bandung en Yogyakarta protesteerden vandaag opnieuw duizenden studenten op de universiteitsterreinen tegen het bewind van de president. Troepen van leger en politie blokkeerden de poorten om te verhinderen dat de studenten de straat op zouden gaan. In Jakarta arresteerden veiligheidstroepen zeker 9 activisten na een demonstratie voor meer democratie. Naar schatting 150 mensen belegden een schaduw-Volkscongres om te protesteren tegen de herverkiezing van Soeharto.