Plan Zalm voor plafond EU-bijdrage

BRUSSEL, 10 MAART. De verdeling van lasten onder de lidstaten van de Europese Unie moet worden veranderd. Lidstaten die te veel afdragen aan de EU moeten daar volgens een vaste formule voor worden gecompenseerd.

Dit is de strekking van een brief die Minister Zalm (Financiën) gisteren in Brussel heeft overhandigd aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer. In de brief (“Waarde voorzitter, beste Jacques”) zet Zalm een plan uiteen voor het instellen van een 'netto-begrenzer' op de afdrachten van lidstaten aan de EU. Het schrijven komt enkele dagen nadat Duitsland een soortgelijk voorstel heeft gedaan. Nederland en Duitsland beschouwen zich als excessieve netto-betalers aan de EU, zeker wanneer de afdracht wordt afgezet tegen de relatieve welvaart ten opzichte van andere EU-landen. Ook Zweden en Oostenrijk zullen volgens Zalm voorstellen aan de Europese Commissie doen.

Zalm grijpt terug op de afspraken die in 1984 in Fontainebleau zijn gemaakt met de Britse regering-Thatcher. Toen die een forse korting op de EU-bijdrage bedong, werd ook afgesproken dat “elke lidstaat die een buitensporige begrotingslast draagt (...) te zijner tijd voor een correctie in aanmerking kan komen”. Als, volgens het nieuwe plan, de EU-bijdrage van een lidstaat een bepaald percentage van het bbp overschrijdt, wordt daarboven een korting toegepast, die door de andere lidstaten wordt gedragen. Volgens de brief is de Britse uitzonderingspositie van dit moment verenigbaar met het plan.