Londen verlengt onderzoek BSE-crisis

LONDEN, 10 MAART. De Britse regering heeft het openbaar onderzoek naar de rundvleescrisis dat gisteren is begonnen, met een half jaar verlengd tot midden 1999. De rechter die het onderzoek leidt, Sir Nicholas Phillips, had om die uitbreiding gevraagd. Volgens Phillips was het pas de afgelopen maand tot hem doorgedrongen wat voor een immense opdracht de regering had gegeven.

De onderzoekscommissie wordt verondersteld ruim 300 medische publicaties door te ploegen. Ook treden 150 bewindslieden, 300 ambtenaren en 100 wetenschappers als getuigen op.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe de rundvleescrisis kon ontstaan en hoe adequaat de Conservatieve regering gereageerd heeft sinds het eerste geval van de gekke koeienziekte (BSE) in 1985 op een boerderij in Kent ontdekt werd. De afgelopen dertien jaar zijn meer dan 170.000 runderen aan de ziekte overleden. 23 Britten stierven door de gruwelijke hersenziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD), de menselijke variant van BSE.

Het onderzoek wordt op de voet gevolgd door nabestaanden van de slachtoffers en door vertegenwoordigers van de vleesindustrie. Eerdere verkenningen door media en wetenschappers lijken erop te wijzen dat ambtenaren en bewindslieden verontrustende gegevens hebben achtergehouden om de rundvleessector niet in diskrediet te brengen. Ook zouden ze laks op waarschuwingen van onderzoekers hebben gereageerd.

“Ik hoop dat we de antwoorden krijgen waarop we wachten“, zei Roger Tomkins nadat hij gisteren zijn getuigenis had afgelegd voor de onderzoekscommissie. Zijn dochter Clare heeft CJD en ligt op sterven. Bij de aankondiging van het onderzoek in december verklaarde minister van landbouw Jack Cunningham dat “een nationale tragedie van dergelijke omvang, met zulke verstrekkende economische gevolgen, een grondige en onafhankelijke enquête noodzakelijk maakt“. Twee jaar geleden maakte de toenmalige Conservatieve regering bekend dat het eten van met BSE besmet vlees tot de ziekte van Creutzfeldt-Jakob kon leiden. Sindsdien heeft de Europese Unie de uitvoer van Brits rundvlees geblokkeerd.

    • Dick Wittenberg