Lancée eist nieuw onderzoek mentor

SCHIERMONNIKOOG,10 MAART. Politie-inspecteur R. Lancée van Schiermonnikoog wil dat de gemeente Groningen opnieuw onderzoek doet naar het functioneren van de mentor van zijn dochter Bianca (19).

De betreffende wiskundeleraar van het Zernikecollege in Haren verklaarde in een verhoor in september 1996 tegenover de politie dat hij lichamelijke intimiteiten met Bianca had gehad. Deze verklaring werd door het OM buiten het dossier van Lancée gehouden. Lancée, die in april 1996 ten onrechte werd beschuldigd van incest met zijn dochter, heeft advocaat-generaal Dorhout beschuldigd van meineed en valsheid in geschrifte. Het parket-generaal in Den Haag zegt de zaak “met de stofkam” uit te zoeken.

Uit de verhoren van Bianca en haar mentor zou blijken dat de docent incest als mogelijkheid noemde voor haar gedrag en concentratiestoornissen. Bianca ontkende dit aanvankelijk niet. De mentor gaf Bianca, die leerachterstanden had, emotionele steun, die zich uitte in strelen, een arm om haar heen leggen en een nacht bij haar in bed liggen. Het kwam overigens niet tot seksueel contact, aldus Lancée.

De mentor werd eerder berispt door de schoolleiding wegens zijn intieme bemoeienis met Bianca. Hij mag drie jaar lang geen mentorschap uitoefenen.

Niet bekend

Lancée was van plan aangifte te doen tegen de docent, maar ziet hier voorlopig van af. Hij wil dat er disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de mentor en neemt geen genoegen met een nieuwe berisping. “Dan stap ik alsnog naar de rechter. Een schorsing is het minste.”

Lancée onderhandelt sinds oktober met het OM over een schadevergoeding. “In vijf maanden is er geen resultaat geboekt, daarom ben ik niet langer terughoudend meer. Mijn geduld is op.”