Kosovo

FRANKFURTER ALLGEMEINE

De westelijke mogendheden hebben een voor Kosovo noodlottige fout gemaakt, toen zij het gebied in 1995 buiten het Dayton-vredesakkoord hielden. Toen ging het om Bosnië-Herzegovina, Kosovo behoort echter tot Servië en daarmee tot nieuw-Joegoslavië - zo probeerden de westelijke regeringen zich te verontschuldigen. [...] Wat moet er uiteindelijk van Kosovo worden?

Veel tijd kan men verdoen door het schetsen van de uitzichtloze situatie: Een onafhankelijk Kosovo zou niet levensvatbaar zijn, zo wordt gezegd; en Albanië kan zich niet over Kosovo ontfermen, omdat het land veel te arm is en omdat daardoor het machtsevenwicht in de regio verstoord zou worden. Het eerste zou beter zijn dan het tweede. De gekozen president van de Albanezen in Kosovo, Rugova, heeft dezer dagen geëist dat Kosovo onder internationaal toezicht komt te staan. Daarmee zou de brand geblust zijn en tijd gewonnen worden voor het zoeken naar een duurzame regeling. Toen Servië in 1989 een einde maakte aan de autonomie van Kosovo, begon het oude Joegoslavië uit elkaar te vallen. Genocide in Kosovo zou een hele Europese regio weer door elkaar schudden. De westelijke mogendheden hebben minder tijd dat ze schijnen te geloven.