Kosovo

THE INDEPENDENT

[...]De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Albright, heeft waarschuwende woorden gesproken, en is daarin gesteund door haar Britse collega, Robin Cook. Zij sprak zonder enig voorbehoud over het MiloviEÉc-regime dat de prijs zou dienen te betalen. Dit is echter gevaarlijke taal en de Britse regering zou er dan ook verstandig aan doen heel voorzichtig te zijn voordat men zich zo nauw vereenzelvigt met het Amerikaanse standpunt, dat er vanuit gaat dat de hele wereld doel kan zijn van militaire interventie.

[...]MiloviEÉc is een wrede opportunist die zonder meer bereid lijkt zijn volk te offeren aan eigen doelstellingen. Maar hij opereert in troebel water. De landen van de Europse Unie kunnen het niet eens worden over sancties, laat staan over een militaire interventie. De Russen hebben een veel grotere betrokkenheid bij hun Servische broeders dan ze ooit bij Irak hadden. Onder zulke omstandigheden heeft het begrip internationale gemeenschap, een term die de Britse minister van Buitenlandse Zaken graag hanteert, weinig betekenis.

Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en wellicht Duitsland kunnen financiële sancties op termijn effectief laten zijn, Rusland en Griekenland zijn nauwelijks in staat Belgrado geld te lenen. Waterdichte sanctiemaatregelen moeten echter onmiddellijk uitgevoerd worden en zouden bovendien niet vergezeld moeten gaan van strijdlustige beloften die ertoe kunnen leiden dat de Albanese opstandelingen het idee hebben dat een ruiter op het witte paard hen ooit komt redden.