Kosovo

WASHINGTON POST

[...]MiloviEÉc, de architect van de desintegratie van het oude Joegoslavië, heeft onlangs geprobeerd Servië weer internationaal in de gunst te brengen door de Verenigde Staten te helpen een nieuwe gematigde Bosnisch-Servische regering in het zadel te zetten. Washington beloonde hem daarvoor door landingsrechten en andere hoopgevende stappen. [...] Deze vage vooruitgang en belofte zijn nu verloren gegaan. Buitenstaanders moeten de partijen helpen voorkomen dat het geweld uit de hand loopt. [...]