Journalist biedt Clinton excuses aan

WASHINGTON, 10 MAART. De journalist die in 1993 met een artikel over het seksuele leven van de Amerikaanse president Clinton aan de basis stond van de affaires rond Paula Jones en Monica Lewinsky, heeft zijn excuses aangeboden en verklaard dat Clintons politieke tegenstanders achter het artikel zaten.

De journalist, David Brock, verklaart in een open brief in het aprilnummer van het blad Esquire dat hij door iemand uit de omgeving van Newt Gingrich, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, in contact was gebracht met enkele state troopers die in Arkansas dienst deden als Clintons lijfwacht. Ze verklaarden onder meer dat ze Clinton van vrouwen moesten voorzien. Brock zegt nu dat de lijfwachten vooral handelden uit hebzucht en persoonlijke rancune jegens Clinton. Ze vonden dat ze niet genoeg geprofiteerd hadden van Clintons verkiezing tot president en wilden geld voor de gedane verklaringen.

Brock schrijft verder dat hij aanvankelijk geloofde in het verhaal, maar dat hij, naarmate de schandalen rondom de president toenamen, steeds meer aan zijn eigen artikel begon te twijfelen. “Als we op dit pad verder gaan, als seksuele heksenjachten de manier worden om te winnen in de politiek, ... kunnen en zullen we iedereen die een publieke functie bekleedt, ten val brengen”, aldus Brock.

In zijn artikel in de American Spectator in 1993 werd een van de betrokken vrouwen aangeduid met de naam Paula. Na het verschijnen van het artikel klaagde Paula Jones de president aan, omdat deze haar zou hebben gedwongen tot orale seks. Speurwerk van Jones' advocaten leidde naar de voormalige Witte Huis-stagiaire Lewinsky, met wie Clinton een relatie zou hebben gehad. Clinton zou haar via zijn vriend Vernon Jordan hebben aangezet tot meineed.

De verklaring van Brock wordt beschouwd als de tweede tegenslag in één week tijd voor Kenneth Starr, de openbare aanklager in de Lewinsky-zaak. Eerder deze week overleed James McDougal, een belangrijke getuige in het eveneens door Starr gevoerde Whitewater-proces, waarin de president wordt beschuldigd van malversaties. (Reuters)