Fusie Elsevier en Wolters Kluwer alsnog afgeblazen

AMSTERDAM, 10 MAART. De in oktober aangekondigde fusie tussen Reed Elsevier en Wolters Kluwer is afgeblazen. Gisteren maakten beide uitgevers bekend de onderhandelingen over een samengaan stop te zetten.

Volgens beide partijen zijn problemen met de mededingingsautoriteiten in zowel Europa als de VS de voornaamste oorzaak van de breuk. Vooral Wolters Kluwer vreesde een hard ingrijpen op last van Europees Commissaris Van Miert en wilde met Elsevier opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van de fusie. Reed Elsevier weigerde dat.

Drs. P. Pieterse, lid van de raad van bestuur van Wolters Kluwer in een toelichting vanochtend: “Het hele sfeertje, de hele toonzetting in Brussel was van: jullie worden te groot.” De uitgever hield er rekening mee dat grote bedrijfsonderdelen verkocht moesten worden om aan de wensen van Van Miert tegemoet te komen: “Dat zou dan waarschijnlijk vooral gebeuren in gebieden waar we juist grote kostenbesparingen voorzagen”, aldus Pieterse.

Wolters Kluwer zag met die ingrepen de beloftes aan haar eigen aandeelhouders in gevaar komen. De uitgever heeft beleggers ieder jaar een groei van de winst per aandeel van 15 procent per jaar in het vooruitzicht gesteld. “We hebben elkaar toen in de ogen gekeken en tegen Reed Elsevier gezegd: Jullie moeten ons helpen onze aandeelhouders te vriend te houden, of we gaan niet verder”, aldus Pieterse.

Bestuurder P. Vlek van Reed Elsevier bevestigt deze lezing. Hij voegt daaraan toe dat Wolters Kluwer mogelijk bang was dat juist veel bedrijfsonderdelen van Wolters Kluwer afgestoten moesten worden. “Dat is vervelend voor de achterban.” Reed Elsevier keek minder somber aan tegen de weerstand die de fusie vanuit Brussel ondervond. In tussenverklaringen had de Europese Commissie aangegeven problemen te zien op tal van terreinen, zoals juridische en fiscale uitgaven in een aantal Europese landen, educatieve publicaties in Groot-Brittannië en vaktijdschriften in Nederland. “Wij hadden meer de houding: laat het zich maar ontwikkelen”, aldus Vlek.

Wolters Kluwer erkent dat een uitspraak van Van Miert wel weer bestreden kan worden. “Maar alle experts zeiden tegen ons dat zo'n proces dan wel jaren kan duren”, aldus Pieterse. “En dat kunnen we niet hebben. We zouden dan onze zaken zijn gaan verwaarlozen.” Behalve de problemen in Brussel bestond er grote onzekerheid over de Amerikaanse opstelling.”