Expositie over de rechtspraak

DEN HAAG, 10 MAART. Het Haags Historisch Museum toont volgend voorjaar een expositie gewijd aan de geschiedenis van de rechtspraak. Een groot aantal schilderijen, beelden, prenten en boeken zal een beeld schetsen van de rechtspraak vanaf de 15e eeuw tot nu. De expositie markeert tevens de afsluiting van de reorganisatie van het Openbaar Ministerie in ons land.

Er zal onder meer worden geput uit het Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie, dat beschikt over zo'n 15.000 afbeeldingen. De organisatie hoopt dat gelijktijdig een expositie mogelijk is over de rechtspraak van nu. Daarin zouden geruchtmakende zaken als het Hakkelaarsproces vorm kunnen krijgen.

Een van de topstukken op de expositie Recht in de Kunst is het schilderij De Gerechtigheid of de Menselijke Wet op de Goddelijke Gegrondvest van de Antwerpse schilder Jordaens. Het 17de eeuwse doek bevat talloze symbolen der gerechtigheid en is door het OM recent gebruikt als illustratie op het jaarverslag, de algemene informatiebrochure en andere documenten. (ANP)