ConcertZender

Staatssecretaris Nuis redt de ConcertZender (3 maart). De commerciële klassieke radiozender wordt een 'nevenactiviteit' van de publieke omroep. Voor de redding van de zender stelt Nuis de komende twee jaar 800.000 gulden beschikbaar. Op het eerste gezicht lijkt de reddingsactie van Nuis een nobele daad: de 300.000 luisteraars per week kunnen blijven genieten van klassieke muziek (zonder reclame) en de pluriformiteit van ons mediabestel floreert.

Zijn actie lijkt echter ingegeven door zijn eigen muzikale voorkeur en niet door het streven naar een evenwichtig mediabestel waarin het speelterrein van publieke omroepen duidelijk is afgebakend en waarin verschillende culturele/muzikale stromingen mogen rekenen op gelijke kansen.

Want waarom komt hij niet met een reddingsplan voor het in moeilijkheden verkerende alternatieve muziekstation Kink FM. Ook het commerciële Kink FM levert een onmiskenbare en herkenbare bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse muziekbestel en wordt gedragen door een grote schare van trouwe luisteraars. En waarom is Kikker Radio, met programma's gericht op zeer jonge kinderen, destijds niet ondersteund? Als de overheid in moeilijkheden verkerende en maatschappelijk belangrijke commerciële omroepen wil ondersteunen dan is dat prima. Maar graag wel op basis van criteria die gelijke kansen bieden aan vergelijkbare initiatieven en binnen een duidelijk wettelijk kader.

    • Diederik Zunneberg
    • Oud-Voorl. Commis. V.D. Media