BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY

Het is algemeen bekend dat computergebruikers op grote schaal software kopiëren, soms legaal maar veel vaker illegaal. Het aantal illegale exemplaren van softwareprogramma's is volgens recent onderzoek minstens twee keer zo groot als het aantal legale exemplaren, en waarschijnlijk vele malen groter.

Darry A. Seale van de universiteit van Alabama, Michael Polakowski van de universiteit van Arizona en Sherry Schneider van de universiteit van Sydney doen in Behaviour & Information Technology verslag van hun onderzoek naar de motieven van computergebruikers om illegale software te gebruiken.

Voor zo'n onderzoek zijn goede redenen, al was het alleen al omdat illegaal kopiëren de industrie een schadepost oplevert van naar schatting vier tot tien miljard per jaar. Daarnaast wilden de onderzoekers meer weten over het verband tussen nieuwe technologie, sociale normen en intellectuele eigendom. Hun verslag bevat ook een bespreking van vroeger onderzoek, onder andere bij studenten. Daaruit bleek dat 62 procent van de studenten gebruik maakte van ongeautoriseerde softwarekopieën. Een belangrijk motief voor het gebruiken van illegale software is dat de kopers van software vinden dat de hoge prijs van software niet in verhouding staat met de lage marginale kosten per exemplaar.

Het onderzoek werd gehouden aan een grote Amerikaanse universiteit op basis van een steekproef. Van de 523 respondenten rapporteerde 44 procent illegale kopieën te hebben gekregen, gemiddeld vijf stuks, terwijl 31 procent van de respondenten aangaf dat illegale kopieën te hebben gemaakt, gemiddeld vier stuks. Desgevraagd dachten ze ook dat gemiddeld 66 procent van hun collega's illegale kopieën gebruikten.

Op grond van de resultaten concluderen de onderzoekers dat een grote minderheid van computergebruikers illegaal kopiëren niet als ongepast ziet, ook al zijn ze zich ervan bewust dat de instelling waarvoor ze werken illegaal kopiëren verbiedt. De auteurs menen dat er ook antwoord moet komen op de vraag of juridische bescherming van software de economische en sociale verandering in de weg staat of stimuleert.

Behaviour & Information Technology verschijnt elke twee maanden en is een uitgave van Taylor & Francis, One Gunpowder Square, London EC4A 3 DE. United Kingdom

    • Herman Frijlink