Advies: spoorwegpolitie onderbrengen bij KLPD

ROTTERDAM, 10 MAART. De spoorwegpolitie moet worden ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen. Dit staat in een vorige week uitgebracht advies aan het kabinet van een gemengde werkgroep van de Nederlandse Spoorwegen en ambtenaren van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat.

De spoorwegpolitie, in totaal circa 450 mensen, maakt nu deel uit van de Nederlandse Spoorwegen. De agenten hebben de formele status van bijzonder opsporingsambtenaar. Nu de NS een zelfstandig bedrijf is geworden, is die positie minder voor de hand liggend. Zeker nu er ook concurrerende spoorwegmaatschappijen opereren, is het niet logisch dat een van die maatschappijen over een eigen politiekorps beschikt.

Eerder werd overwogen de spoorwegpolitie onder te brengen bij de diverse regiokorpsen. De NS voelde daar echter weinig voor, omdat dan de specifieke taak van de spoorwegpolitie ondergesneeuwd zou raken en omdat politie niet snel genoeg ter plekke zou zijn wanneer een conducteur om bijstand vraagt. De gemengde ambtelijke commissie heeft nu unaniem, dus met instemming van de NS, aanbevolen de spoorwegpolitie onder te brengen bij de KLPD. Organisatorisch zou die dan deel uitmaken van de divisie mobiliteit, waaronder bijvoorbeeld ook de verkeersdienst valt.

De bedoeling is dat de medewerkers van de spoorwegpolitie in de tweede helft van 1999 overgaan naar de KLPD. Voor die tijd moeten nog wel afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden. Gedwongen ontslagen zullen er volgens de NS niet vallen.