Wassend water na dertig uur regenval

BUNNIK, 9 MAART. Midden-Nederland heeft dit weekeinde plotseling te kampen gekregen met wateroverlast als gevolg van overvloedige regenval. In Bunnik kwam zaterdagochtend de rampenstaf bijeen, nadat de Kromme Rijn op verscheidene plaatsen buiten zijn oevers was getreden en weilanden blank waren komen te staan. Op tientallen plaatsen in de provincie kwam de brandweer in actie om kelders leeg te pompen of ondergelopen wegen af te zetten. Zondag was het gevaar geweken.

In het midden van Nederland viel vorige week in dertig uur tijd 55 millimeter regen. Volgens het KNMI is deze eeuw in de maand maart slechts één keer eerder zoveel regen gevallen. Bij Bunnik was het waterpeil vanmorgen al weer dertig centimeter gedaald.

Het water in de Utrechtse Oude Gracht had volgens een sluiswachter de hoogste stand in 75 jaar en bereikte de werfranden.

De poldergemalen van de waterschappen Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht draaiden vóór vrijdag al op volle toeren. Bij Nijkerk werd dit weekeind een negentiende-eeuws stoomgemaal weer in gebruik genomen. De bijdrage van dit gemaal is bescheiden, omdat de capaciteit slechts een tiende van een modern gemaal is. In Kamerik viel zaterdag een gemaal uit en moest een noodvoorziening worden getroffen.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (193 gemalen) had te kampen met de afvoer van het boezemwater in het IJsselmeer en de Noordzee. Door de hoge waterstand als gevolg van de noordenwind kon dit boezemwater niet via vrij verval worden afgevoerd, maar moest dit met gemalen gebeuren. De capaciteit van het gemaal bij IJmuiden is slechts een kwart van wat in normale tijden via vrij verval kan worden afgevoerd.